-->

Skládaný žolík - Pravidla hry

  • Počet Hráčů: Pro dva až čtyři hráče
  • Druh Karet: Francouzské / Žolíkové karty (52 karet) - 2 balíčky (104 karet) + 4 x žolík
  • Doporučený věk: 6let +
  • Cíl hry: Vyložit z ruky všechny karty


Skládaný žolík

   Skládaný žolík je zjednodušená varianta klasické hry Žolík. Díky své jednoduchosti a rychlosti hry je vhodná i pro mladší hráče. Svou podstatou patří do stejné skupiny her jako Rummy, Autobus a Žolík. Hlavním rozdílem této hry je pravidlo kde se na začátku hry nerozdávají žádné karty a hra začíná postupným dobíráním karet hráč po hráči.

Kombinace karet

    Při partii skládaných žolíky jsou povoleny vykládat z ruky tyto kombinace:
  1. Trojice - Tři karty stejné hodnoty (například tři krále) - není přípustné vyložit v trojici 2 karty stejné hodnoty a barvy (2x srdcové eso a křížové eso)
  2. Postupka - Tři karty tvořící po sobě jdoucí postupku jedné barvy (8, 9, 10 křížů) 

Skládaný žolík
Příklad vyložení skládaného žolíku

Skládaný žolíky pravidla

   Na začátku hry si hráči postupně z balíčku zamíchaných karet berou po jedné kartě do té doby než jeden z nich v ruce drží karty, které může vyloží (tzn. minimálně 3 kola). V každém kole má hráč možnost buďto vyložit karty nebo brát kartu z balíčku. Poté co hráč na stůl vyložil alespoň jednu karetní kombinaci může pak v každém následujícím kole buď brát novou kartu nebo dokládat karty na stůl.
   Karty vyložené na stole je možné, podobně jako u hry Autobus, přeskládávat, doplňovat, rozdělovat apod. Jediné podmínky jsou že každý shluk společných karet na stole musí obsahovat minimálně 3 karty. Pokud někdo karty a stole mění musí na konci svého kola mít v ruce minimálně o jednu kartu méně než na jeho začátku. Měnit karty na stole jen z důvodu aby hráč nemusel brát karty z balíčku je proti pravidlům hry.


   Karta Žolík
   Žolík lze použít jako karta nahrazující jakoukoliv jinou kartu a lze s jeho pomocí vykládat. Není tedy z ruky potřeba nutně vykládat čistou postupku apod.
   Pokud je na stole vyložen žolík a hráč má v ruce tu kartu za kterou ho lze vyměnit, může tak učinit, ale žolíka musí následně v tom samém kole vyložit.

Vítěz hry

   Vítězem je ten z hráčů, kterému se jako prvnímu podaří vyložit na stůl všechny karty z ruky a uzavřít kolo s prázdnou rukou. Ostatní hráči pak získávají trestné bod za každou kartu, která jim v ruce zbývá.

Varianty hry

   Trestné body lze určovat i podle hodnot karty, které hráči nestihly ve hře vyložit a to: 
   číslované karty - Body podle hodnoty 2 až 10
   J,Q,K - 11 bodů
   A - 12 bodů
   Joker - 15 bodů

   Lze hrát i variantu, že jako první je nutné vyložit karty neobsahující žolíka, nebo že jako první musí každý hráč vyložit čistou postupku.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkujeme za zájem o naše stránky. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, neváhejte napsat.